info@minikpanda.com.tr

 Bize Ulaşın :   0212 697 29 30

logo
logo
logo logo
logo

Eğitim Programı

Özel Minik Panda Anaokulu

Eğitim Programı


PROJE BAZLI EĞİTİM

Proje Tabanlı Öğrenme, çocukların aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir.

logo
Çocuklar , kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, araştırma yapmalarına,öğrendikleri her yeni bilgiyi önceki öğrendikleri ile kombine etme imkan sağlarlar. Hem bireysel hem de takım olarak yapılabilen projeler sayesinde çocuklar arkadaşlarıyla takım ruhunu yaşama imkanı bulurlar.


GEMS ETKİNLİKLERİ

GEMS programı ilk olarak 1984 yılında California Üniversitesi bünyesinde yer alan Lawrence Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuştur. Bu program; öğrencilere fen ve matematiği erken yaşlarda eğlenceli etkinlikleriyle sevdirmeyi, aktif öğrenme yoluyla bilimin tüm süreçlerini yaşama imkanı veren kaliteli ve esnek bir programdır. Dev boyutlu sabun köpükleri oluşturulması, güneş ısısı deneylerinin yapılması, parmak izi tespiti gibi bütün GEMS etkinliklerinin amacı öğrencilerin hayal gücünü harekete geçirmektir.

MONTESSORİ ETKİNLİKLERİ

Bu sistemin temel amacı; çocukları ezber ve şekilcilikten uzak tutarak, dokunarak ve yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Öğrenme somuttan soyuta doğru olmalı, başka bir deyişle somut deneyim olmadan sağlıklı şekilde soyut kavramların öğrenilmesi uygun görülmez. Öğretmen çocukların ihtiyaçlarına öncelik vererek onlara uygun eğitim ortamını yaratma ve yönlendirme konusunda rehberlik eder.

Bu eğitim yaklaşımı, geleneksel şekilci eğitim yöntemine ters olarak öğretmen pasif çocuk ise aktif konumdadır. Okulumuzda tüm matematik, fen, günlük yaşam becerileri dersleri bu metodun gerektirdiği doğrultuda hazırlanmaktadır. Montessori metoduyla eğitim, teoriden uzak, yaşayarak ve tecrübe ederek öğrenme prensibine dayanır. “Let me do it myself!” (“Bırak kendim yapayım!”) şeklinde özetlenebilecek olan bu yöntemle uygun yaşlarda öğrenilenler kalıcı olur ve çocuğun ilerdeki eğitimine sağlam bir kaynak teşkil eder.

SCAMPER

Çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodu olan bu sistem, tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilir. Aktivite sırasında çocuğa sorular sorulur, hayal gücünü kullanmasını ve sorulara çözümler getirmesi istenilir. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik bir girişimdir. Soruların hangilerinde zorlandıkları belirlenir diğer çalışmalarda basitleştirilip değiştirilir.

Scamper’ ın felsefesi; her fikir, var olan başka bir fikirden doğar. Çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmek, hayal gücü düşünme ve orjinallik hazinelerini korumak amacı ile Scamper yöntemini okulumuzda kullanmaktayız. Çocuklarımıza hazır çözümler vermektense birden fazla çözüm üretme konusunda destekleriz. Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Yine bu yöntemle çocuklar bir yandan yaratıcılıklarını geliştirirken diğer yandan da pratik yapma olanağı bulurlar. Esnek düşünebilmeyi ve kalıpları yıkmayı öğrenirler.